English | Español | Français | קונטאקטו | דונאר | שהכל

פרעזענטאסיון

איל סרקלי סה דדיקה אלה קריאסיון, ואלוריזסיון אי דיפוסיון דה קונטנידו אדיטנדו י טראדוסיינדו מנוסקריטוס י פקסימילס מדיאנטה פאלאיאגראפיה, טראנסקריפסיון, אינבסטיגאסיון סיינטיפיקה אי ביבליוגרפיה.¹ לוס אחמפלארס אדיטאדוס סה מאנדאן דפויסיס א ביבליוטקאס פובליקאס, אירודיטוס קולאבוראדורס י ליברריוס

איל סרקלי הא ריאליזאדו נומרוסאס אקטיוידאדאדיס אן לוס קאמפוס דה לה ביבליוגרפיה, לה טראדוסיון, לה פובליקאציון אי לה פרומוציון דה טקסטוס אנטיגוס, אי טראבס דה לה פליאוגרפיא אי לה דיגיטאליזאציון די אפרוקסימדאמנטה און מיליון וורדאס די מנוסקריטוס קלנדסטינוס אי פקסימילס אי ג’ודיאו-איספאניול, איספאניול רומאנסי, פראנסז אנטייו, לאטין אי העברו מאי די טסגלוס טרז האסטוריאס די לוס סיגלוס טרז האסטוריוס. אסטה טרבאחו בולונטאריו הא רזולטדו אן לה אדיציון אי לה פובליקאציון די מיליוס דה פאחינאס קון אינטרודוקציונס, ביבליוגרפיאות, אנוטאציונס אי רוויזד סיטאציונס
אסטאס אובראס האן סידו אגרופאדאס אן לה קולקציון די ספרים טיטולאדה
Veritas è Terra Orientur , פונדאדה אין 1625 פור מנשה בן ישראל, נאסידו אן פראנסיא, אן לה רושל (שאראן-מריטימה) ען ².1604

איל לימה דהל קולקציון סיגוניפיקה ען לאטיןי אוהה לה וורדאד סאלדרא דה לה טיירא (תהלים פה:יב). האס רפרינדה א לה טרדיציון גניזה אנטראר לוס ספרים סגראדוס קה יא נו סי פודן אוזאר (פורקה אסטאן אירוזיונאדוס) פארה אביטאר קה סאן פרופנאדוס. איל סרקלי רביבה א לוס אוטורוס קה לה סוסיידאד הא דהחדו אטראס, דסקוידאדוס אנ אל פאסאדו י לוס טראה דה בולטה א לה וידה ען לה ארא דיגיטאל

איל סרקלי קואופרו דסדה 2018 קון לה קורפוראסיון סין פינס דה לוקרו שחקול,³ איי לה ביבליותקה דיגיטאל ספריאה, דלאה ספר דמנאסה בן ישראל על רסורקציון די מואתוס פוט טרדוצידו י פואסטו סוס ליסנסיה אובירטה קריאטיבה קומונס אן ⁴.2020

לאתרבות דה לא אסוסיאציון טמביין פרמיטיו לפלאוגרפיה י לטרדוציון די לוס מאנוסקריטוס די יצחק אורוביו די קאסטרו (1617 – 1687), מדיקו די לואיס י קטורז די לה מטפיסיקה די לייבניץ י לרפוטציון די פרדיגמה מטריאליסטה ען סו “קאסו פילוסופיקו ען דפנסה די לה וריטה דיוינה י נאטוראל”. אסטא פובליקאסיון פוי אינטרודוסידו פור אל פרופ. סימור פלדמאן, אותור י טרדוקטור פרימאדו, פרופסור
⁵אמריטוס די פילוסופיה די אוניברסידאד רוטגרס

ען 2023, איל סרקלי א עדיטא י פובליקא סו פרמיר פוירוואז אנ פראנסה, לה קולעקציון קומפלטא דה לס נוט אן לאטין דה לייבניץ סור מיימונידס. ⁶ לע סאגה אסטא פרעפאסיאדו פור אל פאליאוגרפו י רקונוסידו
טראדוקטור דה לייבניץ, לויד סטריקלאנד,⁷ פרופעסור א לא אוניברסיטאד דה מאנצשעסטער

כומו רזולטאדו, אלה אורגניזאציון פואה נוגסידו כומו אונה אנטידאד דע אינטערעס פובליקו ען לה פריסערבאסיון דע ביינעס פובליקו (ליברוס קלאסיקוס) כואנדו אל מרקאדו נו פודו אסרלו

אונקע לה ונטה דה ליברוס אס אונה פעקעניה פואנטה דה אינגרסוס, איל אוביטטיו פרימורדיאל דה לה אסוסיאסיון אס ענאלטעסר אל פטרימוניו אימאטריאל קולטוראל י אדוקאטיבו, סין אפאן דה לוקרו. פור אסטה ראזון, לוס פרסיוס סה פיחארון און פרסיו אסיקייבלה, פרמיטיינדו אסינה לה דיפוסיון דה טראדוקציונס קייא יא אינטרסארון א סיין חובס לקטורס. סה פועדן אנקונטראר אן ביבליותקאס פובליקאס כמו לה ביבליותקה נאסיונאל דה פרנסה, לה ביבליותקה דל קונגרסו אמריקאנו אן וושינגטון⁸, לה ביבליותקה נאסיונאל דה ישראל,⁹ לה ביבליותקה דה לא אוניברסידד דה הארווארד,¹⁰ אנטרה אוטראס

אל פין דל אניו 2023, אל סרקלי אדיטו אי פובליקו ען פראנסיס אי ענגליס אלה פרימירה טראדוסיון לינגואה מודרנה דה מנסה בן ישראל, טיטולאדה דה קריאטיאנה פרובלמאטה לה סגונדה אוברה אן לטין דה אסטא קוליקציון פואה טראדוסידה אל פרופסור דה ליטרטורה קלאסיקה, יאנניק פיסאנה, אי אל ענגליס פור וואלטר הילליגר. אונה ועס מאס, אל פרופסור סימור פלדמאן קונטריבוייו כומו אן אינטרודוסטור אלטאמנטה קאליפיקאדו¹¹

איל ארגוניזאסימו איל סרקלי קונטינוארה ואלוריזיינדו אל פטרימוניו ליטראריו י פילוסופיקו אוניברסאל אופרסיינדו טראנסקריפציונס י טראדוקציונס דה קלידאד י קונטריבויינדו א לה ראלוריזיינדו דה אוטורס דל ארכיו נאסיונאל פרנסה

רפרנסיאס

¹ https://isni.org/isni/0000000509420658

²(Bethencourt, 1904 ; Levy, 1924 ; et p. 136, Solomon, 1983; p. 65, Meinsma, 2006).

³ https://www.amazon.com/VERITAS-E-TERRA-ORIENTUR-8-book-series/dp/B08PW1BDTS

https://www.sefaria.org/On_Resurrection_of_the_Dead?tab=versions

⁵ https://data.bnf.fr/fr/12740716/seymour_feldman/

⁶ Maïmonide, Moïse ; Leibniz, Gottfried Wilhelm ; Strickland, Lloyd & Hilliger, Walter (2022) Anthologie du guide de Maïmonide par Leibniz, 2023, ISBN : 978-2-494509-00-9  

⁷ https://philpapers.org/rec/MAMADG-2

⁸ https://lccn.loc.gov/2022949884

⁹ https://www.nli.org.il/en/books/NNL_ALEPH990044018550205171/NLI

¹⁰ Harvard Library Catalogue
¹¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Seymour_Feldman

Le Cercle Hilliger | France Association loi 1901 |  SIREN 893 382 523 |  APE 5811Z